services

emergency call - 24/7
  • +1 910-626-8525

imkanaler

Sotning och rengöring av imkanal går hand i hand. När du kontaktar Eld och Ventilation för att få
hjälp med undersökning och rengöring ska du passa på. När vi ändå är på plats kan vi se över
spisfläkt, imkanal och övriga ventilationsvägar.

kontakta oss idsag så hjälper vi er!

avloppsrensning

Med avloppsrensning säkerställer du avloppets funktion och förlänger livslängden. Vi är en erfaren aktör när det gäller rensningav avloppssystem.

Vi ser över ditt avloppssystem!

skorsten

Vi utför renoveringar, genomgångar och säkerställer att din skorsten är i bra skick. 

En säker skorsten är viktigt. Då den här rökkanalen normalt sett löper genom huset måste den
vara tät och inte utgöra en brandrisk. Även om du vet att skorstenen som finns i huset är byggd
av proffs bör du tänka på att den med tiden kommer att slitas. Men skorstenen som inte undersöks och sotas
regelbundet kan till sist leda till stor fara och kanske också till brand. 

Boka in en sotning och analys av skorsten från Eld och Ventilation.

Vad vi gör

  • Skorstensrenovering
  • Skorstenstätning
  • Tilläggsisolering i vägg och på vind
  • Mur-arbeten
  • Putsarbeten
  • Rengöring av samtlig ventilation

 

Oavsett var du finns i Sverige kan du beställa en noggrann undersökning av befintlig ventilation och av rökkanaler, och det bör du göra.